Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài gồm:

Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài gồm:

A. Mọi lĩnh vực mà pháp luật nước sở tại không cấm

B. Mọi lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại không cấm

C. Mọi lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cấm

D. Một số lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại không cấm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài gồm:

Bạn đang xem: Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài gồm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP