Lipid màng còn được gọi là:

Lipid màng còn được gọi là:

A. Lipid dự trữ 

B. Lipid cấu tạo 

C. Lipid phân tử 

D. Lipid bán thấm 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lipid màng còn được gọi là:

Bạn đang xem: Lipid màng còn được gọi là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP