Lipid tan trong:

Lipid tan trong:

A. Nước 

B. Dung môi không phân cực 

C. Dung môi đệm trong nước 

D. Dung dịch acid

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lipid tan trong:

Bạn đang xem: Lipid tan trong: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP