Loại acid amin của Hb A$_{2}$ và Hb F tại vị trí xoắn F$_{2}$ là:

Loại acid amin của Hb A$_{2}$ và Hb F tại vị trí xoắn F$_{2}$ là:

A. Thr

B. Leu

C. Gln 

D. Ser

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!