Lọai hình doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm vô hạn về số vốn:

Lọai hình doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm vô hạn về số vốn:

A. Công ty TNHH

B. DNTN

C. Nhóm Công ty

D. Công ty hợp danh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này