Loại hình doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân:

Loại hình doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân:

A. Công ty hợp danh

B. Doanh nghiệp tư nhân

C. Công ty cổ phần

D. Công ty TNHH 1 thành viên 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này