Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói:

Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói:

A. Hợp đồng đại lý

B. Hợp đồng mua bán hàng hóa

C. Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa

D. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này