Loại pôlip nào không hoa ác:

Loại pôlip nào không hoa ác:

A. Trong bệnh đa pôlíp gia đình

B. Trong hội chứng Peutz-Jeghers

C. Trong u tuyến

D.  Trong hội chứng Turcot

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Loại pôlip nào không hoa ác:

Bạn đang xem: Loại pôlip nào không hoa ác: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP