Loạn sản nặng biểu mô phế quản khi tế bào bất thường nặng chiếm…………niêm mạc phế quản:

Loạn sản nặng biểu mô phế quản khi tế bào bất thường nặng chiếm…………niêm mạc phế quản:

A. 1/4niêm mạc phế quản

B. 1/3niêm mạc phế quản

C. 2/3niêm mạc phế quản

D. Toàn bộ niêm mạc phế quản

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này