Loét dạ dày hay gặp nhất ở các lứa tuổi:

Loét dạ dày hay gặp nhất ở các lứa tuổi:

A. Dưới 15- 20 tuổi

B. Từ 20- 40tuổi

C. Từ 40- 60 tuổi

D. Trên 60 tuổi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Loét dạ dày hay gặp nhất ở các lứa tuổi:

Bạn đang xem: Loét dạ dày hay gặp nhất ở các lứa tuổi: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP