Lựa chọn cặp hormon có tác dụng đối nghịch trên nồng độ Calci huyết:

Lựa chọn cặp hormon có tác dụng đối nghịch trên nồng độ Calci huyết:

A. PTH – vitamin D

B. Calcitonin – PTH

C. Calcitonin – T3,T4

D. PTH – T3,T4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này