Lừa dối kết hôn:

Lừa dối kết hôn:

A. Là một dạng thức thiếu sự tự nguyện kết hôn

B. Là một dạng thức của cưỡng ép kết hôn

C. Là một dạng thức của kết hôn giả tạo

D. Là một dạng thức của nhầm lẫn kết hôn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lừa dối kết hôn:

Bạn đang xem: Lừa dối kết hôn: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP