Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định có những loại hình bảo hiểm xã hội nào?

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định có những loại hình bảo hiểm xã hội nào?

A. Bảo hiểm xã hội bắt buộc

B. Bảo hiểm xã hội tự nguyện

C. Bảo hiểm hưu trí bổ sung

D. Đáp án A và đáp án B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site