Luật bảo hiểm y tế quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi là:

Luật bảo hiểm y tế quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi là:

A. 85%.

B. 90%.

C. 95%

D. 100%.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này