Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

A. Ngày 23/6/2014

B. Ngày 23/7/2015

C. Ngày 01/01/2015

D. Ngày 02/01/2015

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site