Luật BHYT quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khi làm răng thẩm mỹ.

Luật BHYT quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khi làm răng thẩm mỹ.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này