Luật BHYT quy định: Trong trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó (trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế) trước khi ra viện.

Luật BHYT quy định: Trong trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó (trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế) trước khi ra viện.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này