Luật Giáo dục 2019. Cấm giáo viên, giảng viên hút thuốc ở đâu?

Luật Giáo dục 2019. Cấm giáo viên, giảng viên hút thuốc ở đâu?

A. Trong lớp học

B. Trong trường học

C. Trong giờ giải lao

D. Trong giờ học

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này