Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

A. Chỉ quy định chế độ tài sản theo luật định

B. Chỉ quy định chế độ tài sản theo thỏa thuận

C. Quy định chế độ tài sản hỗn hợp vừa theo luật định vừa theo thỏa thuận của vợ chồng

D. Không chỉ quy định chế độ tài sản theo luật định

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

Bạn đang xem: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP