Luật nơi có vật theo tư pháp quốc tế là:

 Luật nơi có vật theo tư pháp quốc tế là:

A. Áp dụng pháp luật của nước nơi có vật đang tranh chấp để giải quyết các vấn đề phát sinh từ vật đó

B. Áp dụng pháp luật của nước chủ sở hữu vật đang tranh chấp để giải quyết các vấn đề phát sinh từ vật đó

C. Áp dụng pháp luật của nước nơi có bất động sản đang tranh chấp để giải quyết các vấn đề phát sinh từ vật đó

D. Áp dụng pháp luật của nước nơi có động sản đang tranh chấp để giải quyết các vấn đề phát sinh từ vật đó

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho:  Luật nơi có vật theo tư pháp quốc tế là:

Bạn đang xem:  Luật nơi có vật theo tư pháp quốc tế là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site