Luật nơi xảy ra hành vi theo tư pháp quốc tế là:

Luật nơi xảy ra hành vi theo tư pháp quốc tế là:

A. Pháp luật của nước mà người có hành vi mang quốc tịch sẽ được áp dụng để giải quyết vấn đề phát sinh từ một sự kiện pháp lý nhất định

B. Pháp luật của nước mà người có hành vi đang cư trú sẽ được áp dụng để giải quyết vấn đề phát sinh từ một sự kiện pháp lý nhất định

C. Pháp luật của nước nơi xảy ra sự kiện pháp lý sẽ được áp dụng để giải quyết

D. Áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra sự kiện pháp lý để giải quyết vấn đề phát sinh từ sự kiện pháp lý đó

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site