Luật Phá sản 2004 không miễn trừ nghĩa vụ trả nợ cho những đối tượng nào sau đây:

Luật Phá sản 2004 không miễn trừ nghĩa vụ trả nợ cho những đối tượng nào sau đây:

A. Chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên công ty TNHH 1 thành viên

B. Các cổ đông của công ty cổ phần và thành viên hợp danh của công ty hợp danh

C. Chủ hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp tư nhân

D. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh và chủ doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này