Luật phá sản hiện hành có mấy vai trò chính?

Luật phá sản hiện hành có mấy vai trò chính?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này