Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?

Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?

A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.

B. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.

C. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

D. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

Hướng dẫn

Chọn đáp án: B
Giải thích: (SGK – 82)

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site