Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Lực lượng xung kích trong cuộc Tổng khởi nghĩa.

B. Lực lượng chiếm đa số trong cuộc Tổng khởi nghĩa.

C. Lực lượng hỗ trợ và bảo vệ lực lượng chính trị.

D. Lực lượng quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.

Hướng dẫn

Phương pháp: Phân tích các phương án.
Cách giải:
A chọn vì lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt, xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị.
B loại vì lực lượng chính trị của quần chúng chiếm đa số.
C loại vì lực lượng vũ trang có hạn nên chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể bảo vệ hết được lực lượng chính trị.
D loại vì lực lượng chính trị giữ vai trò quyết định.
Chọn A.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site