Lượng nước mất hằng định mỗi ngày là:

Lượng nước mất hằng định mỗi ngày là:

A. Nước bốc hợi đường hô hấp 

B. Nước thấm qua da

C. Mồ hôi

D. Nước tiểu 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lượng nước mất hằng định mỗi ngày là:

Bạn đang xem: Lượng nước mất hằng định mỗi ngày là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP