Lượng protein niệu đào thải hàng ngày phụ thuộc vào:

Lượng protein niệu đào thải hàng ngày phụ thuộc vào:

A. Tuổi và giới

B. Tư thế đứng lâu

C. Hoạt động của cơ

D. Câu B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này