Lượng protein niệu trong bệnh viêm cầu thận cấp:

Lượng protein niệu trong bệnh viêm cầu thận cấp:

A. < 0,5 g/l

B. < 1 g/l

C. < 1,5 g/l

D. < 2 g/l

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này