Mà các báo cáo sau đây là không đúng sự thật về LILO?

Mà các báo cáo sau đây là không đúng sự thật về LILO?

A. Phải thay thế khi khởi động trên đĩa cứng của bạn.

B. Nó có thể được sử dụng trên một đĩa mềm để khởi động Linux.

C. Nó có thể chỉ định tối đa 16 hình ảnh khởi động khác nhau.

D. Nó sẽ làm việc với hệ điều hành khác như DOS và Windows. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site