Mã mở đầu là AUG:

Mã mở đầu là AUG:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Mã mở đầu là AUG:

Bạn đang xem: Mã mở đầu là AUG: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP