Máng nhị đầu ngoài được giới hạn ngoài bởi:

Máng nhị đầu ngoài được giới hạn ngoài bởi:

A. Cơ tam đầu cánh tay

B. Cơ nhị đầu cánh tay

C. Cơ quạ cánh tay

D. Cơ ngửa dài

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này