Màng tiền đình

Màng tiền đình

A. Đi từ mảnh xoắn xương đến dây chằng xoắn ốc tai

B. Ngăn cách tầng tiền đình và tầng nhĩ

C. Ngăn cách ngoại dịch và nội dịch

D. A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Màng tiền đình

Bạn đang xem: Màng tiền đình trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP