Máy chủ Internet đang được cài đặt. Không có máy chủ DHCP có sẵn. Phương pháp thích hợp để có được một mạng Internet với địa chỉ IP hợp lệ là gì?

Máy chủ Internet đang được cài đặt. Không có máy chủ DHCP có sẵn. Phương pháp thích hợp để có được một mạng Internet với địa chỉ IP hợp lệ là gì?

A. Sử dụng netstat.

B. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

C. Sử dụng nslookup.

D. Sử dụng ping. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site