Máy tính không thể chạy được các chương trình được khi không có:

Máy tính không thể chạy được các chương trình được khi không có:

A. Bộ nhớ

B. Bàn phím

C. Màn hình

D. Chuột

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này