Mode địa chỉ gián tiếp là mode mà toán hạng là:

Mode địa chỉ gián tiếp là mode mà toán hạng là:

A. Một ngăn nhớ có địa chỉ được chỉ ra trong lệnh

B. Một ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong ngăn nhớ khác

C. Một thanh ghi có địa chỉ nằm trong một ngăn nhớ

D. Một ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong một thanh ghi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site