Mode địa chỉ trực tiếp là mode mà toán hạng là:

Mode địa chỉ trực tiếp là mode mà toán hạng là:

A. Một ngăn nhớ có địa chỉ được chỉ ra trong lệnh

B. Một ngăn nhớ có địa chỉ ở ngăn nhớ khác

C. Một thanh ghi

D. Một ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong một thanh ghi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site