Module là những mẫu mã hạt nhân mà bạn có thể tải hoặc dỡ bỏ. Bạn cần làm điều gì để bạn sử dụng tập tin vượt qua một tham số mô-đun?

Module là những mẫu mã hạt nhân mà bạn có thể tải hoặc dỡ bỏ. Bạn cần làm điều gì để bạn sử dụng tập tin vượt qua một tham số mô-đun?

A. /etc/inittab

B. /etc/modules

C. /etc/conf.modules

D. /etc/conf.mod 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site