Mọi đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm phục vụ ai?

Mọi đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm phục vụ ai?

A. Phục vụ Nhân dân

B. Phục vụ Nhà nước

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này