Mỗi loại Lipoprotein có chức năng đặc biệt, phụ thuộc vào:

Mỗi loại Lipoprotein có chức năng đặc biệt, phụ thuộc vào:

A. Thành phần lipid và hàm lượng apoprotein 

B. Thành phần apoprotein và hàm lượng lipid

C. Thành phần lipo và hàm lượng protein 

D. Thành phần protein và hàm lượng lipo

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site