Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP; GNP và dân số tuân theo quy luật nào dưới đây?

Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP; GNP và dân số tuân theo quy luật nào dưới đây?

A. Tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) theo đầu người g(YP) là hiệu số giữa tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) gY với tốc độ tăng trưởng dân số gP

B. Tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) theo đầu người g(YP) là tổng số giữa tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) gY với tốc độ tăng trưởng dân số gP

C. Tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) theo đầu người g(YP) là hiệu số giữa tốc độ tăng trưởng dân số gP với tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) gY

D. Các câu kia đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 1:13 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site