Mỗi ribonucleosid có vị trí có thể phosphoryl hóa:

Mỗi ribonucleosid có vị trí có thể phosphoryl hóa:

A. C2’– C3’– C5’ 

B. C3’ – C5’

C. C2’ – C3’ 

D. C2’ – C5’

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site