Mọi trường hợp thừa kế QSDĐ đều làm thay đổi chủ thể sử dụng đất.

Mọi trường hợp thừa kế QSDĐ đều làm thay đổi chủ thể sử dụng đất.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Vì trong trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế thì bị nhà nước thu hồi đất – không có chủ thể sử dụng đất – áp dụng theo khoản 7 điều 38 LĐĐ.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này