Môn học “Quản lý dự án đầu tư”, có:

Môn học “Quản lý dự án đầu tư”, có:

A. 04 chương

B. 05 chương

C. 06 chương

D. 07 chương

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Môn học “Quản lý dự án đầu tư”, có:

Bạn đang xem: Môn học “Quản lý dự án đầu tư”, có: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP