Một bộ ba mật mã mã hoá cho:

Một bộ ba mật mã mã hoá cho:

A. Một acid amin của protein

B. Một ARN vận chuyển

C. Một ARN thông tin

D. Một ARN ribosom

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Một bộ ba mật mã mã hoá cho:

Bạn đang xem: Một bộ ba mật mã mã hoá cho: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP