Một carbohydrate chỉ tìm thấy trong sữa:

Một carbohydrate chỉ tìm thấy trong sữa:

A. Glucose

B. Galactose

C. Lactose

D. Maltose

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Một carbohydrate chỉ tìm thấy trong sữa:

Bạn đang xem: Một carbohydrate chỉ tìm thấy trong sữa: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP