Một cổ phiếu có Beta 1,8 dự kiến sẽ:

Một cổ phiếu có Beta 1,8 dự kiến sẽ:

A. Tăng 80% nhanh hơn thị trường tăng

B. Tăng 80% nhanh hơn thị trường giảm

C. Tăng 180% nhanh hơn thị trường tăng

D. Tăng 180% nhanh hơn thị trường giảm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Một cổ phiếu có Beta 1,8 dự kiến sẽ:

Bạn đang xem: Một cổ phiếu có Beta 1,8 dự kiến sẽ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP