Một danh mục đầu tư gồm 8 chứng khoán bằng nhau, 3 chứng khoán có beta là 1,5; còn lại có beta là 1,0. Hỏi beta của danh mục là bao nhiêu? 

Một danh mục đầu tư gồm 8 chứng khoán bằng nhau, 3 chứng khoán có beta là 1,5; còn lại có beta là 1,0. Hỏi beta của danh mục là bao nhiêu? 

A. 1,255

B. 1,188 

C. 1,555

D. Một đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site