Một Doanh nghiệp đang xem xét dự án một hệ thống thu Sec (check) với thông tin sau Số check thu trung bình mỗi ngày 2600. Giá trị trung bình mỗi check $540. Lãi suất tín phiếu kho bạc mỗi ngày: 0,01%. Chi phí nộp mỗi check vào ngân hàng: $0.21. Số ngày đi đường giảm khi nộp vào ngân hàng: 1,5 ngày. Số ngày giảm khi ngân hàng kiểm tra check: 1 ngày . Số ngày giảm khi ngân hàng ghi sổ: 1,5 ngày. NPV của dự án này là bao nhiêu?

Một Doanh nghiệp đang xem xét dự án một hệ thống thu Sec (check) với thông tin sau Số check thu trung bình mỗi ngày 2600. Giá trị trung bình mỗi check $540. Lãi suất tín phiếu kho bạc mỗi ngày: 0,01%. Chi phí nộp mỗi check vào ngân hàng: $0.21. Số ngày đi đường giảm khi nộp vào ngân hàng: 1,5 ngày. Số ngày giảm khi ngân hàng kiểm tra check: 1 ngày . Số ngày giảm khi ngân hàng ghi sổ: 1,5 ngày. NPV của dự án này là bao nhiêu?

A. 156,000

B. 132,600

C. 140,400

D. 171,600

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tổng số ngày tiết kiệm: 1,5 + 1 + 1,5 = 4 ngày

Tổng check: 540 x 2600 = 1.404.000

Chi phí tiết kiệm: 1.404.000 x 4 x 0,01% = 561,6

Chi phí nộp check: 0,21 x 2600 = 546

Lợi nhuận ròng: 561,6 – 546 = 15,6 USD/ngày

NPV = 15,6 / 0,01% = 156,000 USD

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site