Một người đàn ông 35 tuổi có dung tích sống (VC) 5 L, một thể tích khí lưu thông (TV) là 0,5 L, dung tích hít vào là 3,5 L, và dung tích cặn chức năng(FRC) là 2,5 L. Thể tích dự trữ thở ra của người đàn ông này là (ERV)?

Một người đàn ông 35 tuổi có dung tích sống (VC) 5 L, một thể tích khí lưu thông (TV) là 0,5 L, dung tích hít vào là 3,5 L, và dung tích cặn chức năng(FRC) là 2,5 L. Thể tích dự trữ thở ra của người đàn ông này là (ERV)?

A. 3.0 L

B. 2.5 L

C. 2.0 L

D. 1,5 L

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:23 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site