Một người muốn mang thai hộ phải có sự đồng ý của người chồng nếu họ đang tồn tại quan hệ hôn nhân.

Một người muốn mang thai hộ phải có sự đồng ý của người chồng nếu họ đang tồn tại quan hệ hôn nhân.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Sự đồng ý của người chồng là bắt buộc.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này